MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - pouze 1000 ks korporátních dluhopisů s nadprůměrným úrokem 9% ročněNázev emise: E-MOBILITY 2018

Emitent: PETLAS CZ s.r.o., IČ:01912259

Datum emise: 01.12.2017

Splatnost emise: 36 měsíců tj. 01.12.2020

Úrokový výnos: pevný roční úrok 9,0%

Měna emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek emitenta na adrese www.emobility2018.cz

Úhrada dluhopisu: objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta

Fio banka, a.s. č.ú 2301182185 / 2010

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech - 01.06.2018, 01.12.2018, 03.06.2019, 02.12.2019, 01.06.2020, 01.12.2020
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet vlastníka dluhopisu

Splacení dluhopisu: splacení jmenovité hodnoty dluhopisu proběhne ke dni. 01.12. 2020 na bankovní účet vlastníka dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 1000 ks dluhopisů číslovaných 0001 - 1000